az

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV  insanlara öz fəaliyyətlərinin effektivliyini, xidmət keyfiyyətini artırmağa imkan verir. O, biznesə böyüməyə və yeni imkanlara uyğunlaşmağa şərait yaradır.  
Mictosoft Dynamics NAV – Bu Microsoftun (ERP) resurslarının planlaşdırma sistemində ən yayılmış layihələrindən biridir. Microsoft Dynamics NAV – Bu dünya üzrə 1,35 milyon lisenziyalı istifadəçilərdə, 80000-dən çox müştərilərdə, 40-dan çox lokallaşdırılmış versiyaları və 4000 sertifikatlaşdırılmış partnyorların şəbəkəsidir.
Microsoft Dynamics NAV biznesin inkişafı üçün real üstünlüklər verir.   

Niyə Microsoft Dynamic-ə keçməyinizi məsləhət görürük?

Microsoft Dynamics NAV müştərinin tələbinə və biznesin xüsusiyyətlərinə tez bir zamanda uyğunlaşır
Microsoft Dynamics NAV müştərinin tələbinə və biznesin xüsusiyyətlərinə tez bir zamanda uyğunlaşır və istismar zamanı az xərclərlə, o cümlədən biznes prosesinə sürətlə tətbiq olunması ilə şərtləndirilmişdir.  Sistem maliyyə menecmenti və distribusiya ilə idarə etməni, biznesin vəziyyətinin təhlili və operativ nəzarəti, layihələrin, istehsal və servis xidmətlərinin, müştərilərlə qarşılıqlı əlaqələrin idarə edilməsi üçün yığcam, nizama salınmış inteqrasiya edilmiş funksionalı təqdim edir.Yeni imkanlar

Biznesinizdə Microsoft Dynamic-dən istifadə edərək, siz yeni imkanlar əldə edəcəksiniz:
•    Öz müəssisəsinin fəaliyyəti barədə məlumatları təhlil etmək, emal etmək və operativ şəkildə əldə etmək;
•    Şirkət üzrə istənilən kritik parametrləri izləmək  ;
•    Etibarlı qərarlar qəbul etmək;
•    Tez-tez dəyişən iş şəraitinə daim reaksiya vermək və müvafiq olaraq gələcək üçün işi effektiv şəkildə planlaşdırmaq;
•    Biznes-prosesləri səmərələşdirmək;
•    Şəffaflığı əldə etmək və biznesin dinamik inkişafını təmin etmək;
•    Əməkdaşların mexaniki və adi iş həcmini azaltmaq;
•    Müştərilərlə və təchizatçılarla real vaxt rejimində işləmək;
•    Müştəriləri barədə daha çox bilmək;
•    Texnologiyanın istifadəsində ən qabaqcıl yüngül və asan olanlardan istifadə .


         
Sistemin funksionallığı:

Açıq mənbə kodu – sistemin modifikasiyasının sadəliyi, istənilən mərhələdə uyğunlaşma və funksionallığın əlavə edilməsi imkanı;
•    Microsoft Dynamics NAV sistemi cəmi 260000 sətirlik koda malikdir;
•    Açıq mənbə kodu – sistemin modifikasiyasının sadəliyi, istənilən mərhələdə uyğunlaşma və funksionallığın əlavə edilməsi imkanı;
•    Partnyorlara həmçinin həllərin istifadəçilərinə işləyib hazırlamağa imkan verən Microsoft Dynamics NAV işlənib hazırlanması mühitindən asan istifadə;
•    Microsoft Dynamics NAV-ın məlumat bazası icazəsiz girişdən mühafizə edilmişdir;
•    Sistem Microsoftun intuitiv aydın interfeysinə malikdir, qrafik interfeyslər məlumatların axtarışı və daxil edilməsi prosesini sürətləndirməyə imkan verir;
•    Filtrlərin və drill down texnologiyasının köməyi ilə məlumatların izlənməsi;
•    Məlumatlar bir dəfə daxil edilir və eyni zamanda Microsoft Dynamics NAV bütün modullarında öz əksini tapır;
•    SIFT texnologiyası sayəsində məlumatlar həm təfsilatlı, həm də toplanmış şəkildə göstərilə bilər;
•    sistemin bütün modullarında istənilən hadisə barədə məlumat axtarışı, nəticələrin görünmə dərəcəsi;
•    Microsoft Dynamics NAV-ın Microsoft Outlooka təkcə poçt səviyyəsində yox, həm də təqvimlər, əlaqələr və məsələlər səviyyəsində tam inteqrasiyası;
•    Windows XP-ın bütün gücünü göstərməyə imkan verən və bununla daha sadə və effektiv iş mühitini yaradaraq Smart Tag texnologiyasının Microsoft Dynamics NAV-ı sistemində istifadəsi;
•    (OLAP)çoxölçülü analitik hesab, məlumat təhlili və büdcənin hazırlanması üçün daxili vasitələr;
•    (ADCS) anbarının vəziyyəti barədə məlumatın toplanmasının avtomatlaşdırılması üçün xarici qurğularla inteqrasiya imkanı) distribusiya üçün Microsoft Dynamics NAV-ın geniş funksional imkanları;
•    (Microsoft Dynamics NAV Commerce Portal)elektron ticarət üçün inteqrasiya vasitələri,(Microsoft Dynamics NAV Employee Portal)intranet portallarının və (Microsoft Dynamics NAV Commerce Gateway/BizTalk)ticarət partnyorları ilə qarşılıqlı elektron təsirlərin yaradılması;
•    XML-i dəstəkləmə, sənədlərin və məlumatların digər proqramlarla mübadiləsi üçün Microsoft Dynamics NAV Application Server-dən istifadə.fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration