az

Kadr və Əmək haqqı sistemi (HR Payroll)

Kadr və Əmək haqqı sistemi (HR Payroll)


Sistemin məqsədi

İnsan resurslarının idarə edilməsi və əmək haqqı hesablanması (HR & Payroll) sistemlərinin əsas məqsədi işə qəbul prosesləri, işçi heyətin idarə edilməsi, təlim və karyera inkişafı, şirkətin təşkilatı struktur hissəsi kimi işçi heyətinin idarə edilməsi, ümumi əmək haqqının idarə edilməsi, avans ödənişlər, bonuslar, artımlar, tutulmaların idarə edilməsi, işçi heyətin fəaliyyətinə nəzarət, əlaqəli mühasib qeydlərinin generasiyası, qanunvericilikdə tələb olunan hesabatlar və s. kimi funksionallıqların icrasından ibarətdir.

 

Sistemin funksional modulları

İnsan resurslarının idarə edilməsi sistemi (HR)

 • Təşkilatı strukturun idarə edilməsi     
 • İşə qəbul prosesinin sistemləşdirilməsi
 • İşçi heyətin idarə edilməsi
 • Təlim prosesinin idarə edilməsi
 • İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə hesabatlar
 • “Self-service” – əməkdaşlar üçün özü özünə xidmətin idarə edilməsi


Əmək haqqı hesab lanması (Payroll)


 • Əmək haqqının idarə edilməsi 
 • Məzuniyyətin idarə edilməsi
 • Bonus və artımların idarə edilməsi
 • Avans ödənişlərinin idarə edilməsi
 • İşçi heyətin fəaliyyətinin idarə edilməsi
 • Vergi və tutulmalar
 • Əmək haqqının hesablanması

 

Sistemin üstünlükləri

 • İşə qəbul proseslərinin sistemləşdirilməs
 • Operativ axtarış sistemi
 • Rahat istifadəçi interfeysi
 • Müəssisə üzrə bütün əməkdaşlar haqqında məlumat bazası
 • İstənilən hesabatın tez bir zamanda əldə edilməsi
 • Verilənlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması
 • Təlim və karyera inkişafı
 •  Ümumi əmək haqqının idarə edilməsi
 • İxtiyari sayda istifadəçilərə sistemə daxilolma hüququnun verilməsi
 • Avans ödənişlər, bonuslar, artımlar, tutulmaların idarə edilməsi
 • İşçi heyətinin fəaliyyətinə nəzarət
 • Əlaqəli mühasib qeydlərinin generasiya
 • Qanunvericiliklər tələb olunan hesabatlar
 • İstifadәçilәrin uçot qeydlәrinin aparılması
 • Məzuniyyət, ezamiyyət və s. forma nümunәlәrinin sistem vasitəsi ilə avtomatik generasiyası
 • Active Directory ilə inteqrasiya
 •   Login və parol vasitəsi ilә istifadәçinin identifikasiyası


Analoji reallaşdırılmış layihələr

 • Bank of Baku
 • Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi
 • Azerbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi
 • Azerbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertiza İdarəsi
 • “AzərSığorta” ASC

 

İstifadə olunan Texnologiyalar

Oracle, Java, HTML5fancyBox - Fancy jQuery Lightbox Alternative | Demonstration